rubbostubb.nu

Entreprenadtjänster och företagande

Rätt utrustning till jobbet

Tidigare i vår historia har hantverkare varit tvungna att klara sig med de verktyg de kunde bära med sig, därför användes samma verktyg till en mängd olika funktioner. 

Idag blir arbetet mer och mer specialiserat, vilket gör att även verktyg och maskiner blir alltmer specifikt konstruerade för att utföra en enda uppgift med stor precision. Dessutom läggs stor vikt vid att de ska vara ergonomiskt utformade och väl genomtänkta för att inte orsaka förslitningar och andra skador för den person som använder dem.

På samma sätt specialiserar sig entreprenadföretagen på vissa uppgifter, dels för att de kan utföra dem snabbare och skickligare, men även för att de som kan sin sak minimerar risken för olyckor.  Av den anledningen har även vissa leverantörer satsat på att bli experter inom ett område, exempelvis Amas som är specialister på demolerings- och återvinningsverktyg.

Det finns fortfarande många som arbetar med föråldrad utrustning eller som  på grund av okunskap eller slarv dagligen utsätts för risker helt i onödan. Här är några av de faror Arbetsmiljöverket vill varna för:

Fallolyckor

Med rätt utrustning, rätt teknik och utbildning kan arbetet bli både säkrare och olyckorna färre. Genom att öva med personalen och få bort fördomar om att det 'besvärligt och fegt' att använda skyddsutrustning så har många företag fått ner fallolyckorna dramatiskt.

Belastning och tunga lyft

Det är lätt hänt att vid brådska och stress hoppa över att använda de hjälpmedel som finns. Upprepad överbelastning leder dock ganska snart till belastningsskador som i värsta fall kan leda till långvarig sjukskrivning eller i värsta fall byte av arbetsuppgifter.

Varselkläder

Varje år dör ett antal entreprenadarbetare på våra vägar på grund av bilister som kört för fort eller helt enkelt inte sett den de körde på. I vissa fall har det berott på att vägarbetaren inte haft den skyddklädsel som föreskrivs, i andra fall att den genom för många tvättar tappat reflexegenskaperna. Ett kontinuerligt arbete för att hålla personalen med bra och funktionsduglig reflexklädsel är därför i allas intresse.

Syn och hörsel

Tidigare drabbades många av både blindhet och dövhet på grund av sitt arbete, men idag finns det en stor förståelse för vikten av att skydda sin syn och sin hörsel. Ändå slarvas det fortfarande med både ögon- och hörselskydd, vilket ger onödiga besvär med tinnitus och synfel.


Designed by Ali Han