rubbostubb.nu

Entreprenadtjänster och företagande

Markentreprenad - Vad är det och när bör man ta hjälp av dem


En markentreprenad är en person eller ett företag som gör entreprenadarbeten som innebär att förbereda eller underhålla mark där man till exempel vill bygga ett hus. Det kan gälla allt möjligt så som plantering, asfaltering, avverkning, röjning och en mängd andra saker. Alla markentreprenader erbjuder inte alla tjänster men de flesta erbjuder det mesta.

Markentrepenader är ju ofta lokala entrepenörer så det gäller att leta efter en beroende på var man bor. När man hittat en kan man sedan kan läsa om vilka tjänster de erbjuder på deras hemsida. Så när bör man anställa en markentreprenad som privatperson?

Husbygge

Om du har köpt mark och planerar att bygga ett hus så kan det vara bra att ta hjälp av en markentreprenad för att se till att husgrunder blir gjord på rätt sätt och även så att dränering och dylikt blir korrekt gjort. En dåligt utförd grund påverkar resten av bygget och kan orsaka sättningar i senare skede eller problem med fukt och mögel. Rätt gjort från början sparar framtida kostnader.

Bygga väg eller bro

Om du vill anlägga en väg oavsett om det är en grusväg eller en asfalterad väg så kan en markentreprenad hjälpa till med arbetet för att se till att det blir gjort på bästa möjliga sätt. Detta är extra viktigt om du bygger en bro då det kan få stora konsekvenser om en bro blir byggd på ett icke optimalt sätt.

Skogsarbete

Du kanske vill bygga ett skjul eller en bastu på din mark men har skog i vägen, då kan du ta hjälp av en markentreprenad för att få det gjort på ett så professionellt sätt som möjligt och med minsta möjliga påverkan på omringande natur. Det finns en hel del lagar och restriktioner när det gäller att fälla träd, vilket ett företag inom markentreprenad har full koll på. Visste du att det är brottsrubricering på att fälla ett träd som hamnar på grannens tomt?

Även om du helst vill göra allt arbete själv så kan det vara bra att kontakta en markentreprenad då de ofta erbjuder konsultation angående projektet så att du kan vara helt säker på att du har planerat rätt för att få bästa möjliga resultat.


Designed by Ali Han